WeHelpen

Opdrachtgever WeHelpen  /  Vraag Interviews en artikelen voor jaarverslag 2013 en 2014, teksten websites en nieuwsbrieven


WeHelpen zet een nationale beweging in gang rond informele zorg en burgerparticipatie.

Het landelijke platform www.wehelpen.nl verbindt mensen die hulp nodig hebben met de mensen die hulp kunnen bieden. Daarbij wordt uitgegaan van wederkerigheid: iedereen kan een ander helpen in raad of daad, op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd. WeHelpen is er voor mantelzorgers, vrijwilligers, hulpbehoevenden, ouderen, jongeren: iedereen die om wat voor reden dan ook een helpende hand kan gebruiken. De ‘we’ in WeHelpen staat voor iedereen.

 

Nieuwsbrief