tekstschrijver overheid

Samenwerkingsverband Noord-Nederland – nieuwe website

Opdrachtgever Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)  /  Wat Copywriting snn.eu / workshop webredactie  /  Oplevering Maart 2018


De meest eenvoudige manier voor het vinden en aanvragen van subsidie

Als subsidieverstrekker voor de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen stimuleert, faciliteert en verbindt het SNN noordelijke ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Zo krijgen innovaties en ideeën een extra steuntje in de rug. 

Op de nieuwe website staat de bezoeker en zijn zoektocht naar een financiële steun in de rug centraal. Dat klinkt logisch, maar het vroeg een flinke omslag. Zowel in structuur en design als in de teksten voor de nieuwe website. Voor een goede start schoof ik aan bij de overleggen van het projectteam bij SNN met digitaal bureau TRES.

Gedurende het project vervulde ik de rol van copywriter voor de teksten op de contentpagina’s, de subsidiepagina’s en de achterliggende aanvraagpagina’s. Aan de hand van de eerste paginastructuren stelde ik een stramien op voor de teksten op de subsidiepagina’s, zodat de projecteigenaren binnen SNN deze in de toekomst ook makkelijk zelf op kunnen stellen.

In een centrale training van twee uur is het stramien toegelicht en oefenden de projecteigenaren met de belangrijkste schrijfregels: begrijpelijker, laagdrempeliger en korter. Het stramien ondersteunde daar al in, maar door te prikkelen en zélf te ontdekken leerden de deelnemers ook anders na te denken over de teksten.

 

Nieuwsbrief